Rotown Magic

Rotown Magic heeft hart voor literatuur en beeldende kunst. Zie hiernaast voor de mooie dingen die we maken. De gemeente Rotterdam ondersteunt ons in het kader van het Cultuurplan 2017-2020.

Rotown Magic is bottom-up georganiseerd. Dat wil zeggen dat het initiatief ligt bij de makers, niet bij het bestuur. Eerst komt de creativiteit, dan de zakelijke onderbouwing.

Rotown Magic is erkend als anbi door de belastingdienst (klik hier voor inhoudelijke en financiële gegevens).

Online privacy statement (pdf).

i : gemaakt door PressWerk

Anbi gegevens

Rotown Magic bestaat uit twee stichtingen: de projectstichting Rotown Magic (RSIN 8109.66.232) en de steunstichting Vrienden van Rotown Magic (RSIN 8515.46.006).

Het bestuur van Rotown Magic bestaat uit Natasja Morales, Renee Trijselaar, Juul Veenboer en Bart van der Zande. Dit bestuur vormt ook de directie van de steunstichting. De steunstichting heeft een Raad van Toezicht bestaand uit Letty Ranshuysen en Marieke Verhoeven. De verdeling van bevoegdheden is vastgelegd in een Code of Cultural Governance (pdf). Geen van de bestuurders en toezichthouders ontvangt een vergoeding.

Bestuur en Raad van Toezicht hebben gezamenlijk een beleidsplan 2017-2020 (update januari 2017) (pdf) vastgesteld voor beide stichtingen, uitgaand van de doelstellingen.

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording zijn opgenomen in het jaarverslag 2018 (pdf).

Post: Stichting Rotown Magic, Postbus 865, 3000AW Rotterdam

Mail: bestuur at rotownmagic.nl

X